گروه تولیدی شهدافشان باهدف تولید عسل طبیعی وارگانیک از سال 92تا اکنون با بهره گیری از گروهی متخصص مجرب اقدام به نگهداری زنبور عسل وتولید فرآورده های آن (عسل،ژله رویال،بره موم وگرده گل)نموده است. مکان زنبورستان دررشته کوه های بکرودست نخورده زاگرس ودر راس آن کوه کلار در منطقد ه چغاخور از توابع استان چهار محال وبختیاری می باشد. این منطقه عاری از هر گونه سم پاشی وآلودگی وبه دور از سکونت می باشد.

با توجه به ورود سود جویان  ودلالان عسل که باعث افزایش قیمت وتغییر کیفیت عسل می شود.گروه تولیدی عسل شهد افشان با ورود به این بازار وعرضه مستقیم عسل بدون واسطه را به مشتریان می دهد که این عسل مصرفی خود را خود را از زنبوردارخریده ودر طول خرید از مشاوره ها بهره مند شوند. برای اطمینان بیشتر مشتریان برگه آزمایش عسل قابل رویت است وبه همراه عسل خریداری شده یک نمونه تستی ارسال شده که در صورت هر گونه عدم خواست مشتری بدون قید وشرط محصول قابل برگشت می باشد.

دسته بندی های فروشگاه